Cách xử lý nước rác

duyphongcach

New member
Xác minh
#1
Các kết quả khảo sát nghiên cứu về đặc điểm, thành phần, tính chất nước rác ở các bãi chôn lấp quy mô thị trấn, thị tứ còn thiếu rất nhiều, các biện pháp xử lý thường mang tính giải pháp tình thế. Do đó, việc quản lý bãi chôn lấp chất thải rắn, kiểm soát và xử lý nước rác ở các thị trấn, thị tứ rất cần được nghiên cứu và giải quyết.

Nhìn chung, nước rác và xử lý nước rác tại các bãi chôn lấp ở Việt Nam có một số đặc điểm:

Nước rác mới (phát sinh từ các bãi chôn lấp mới) là nước rác chưa phân hủy sâu có thành phần các hợp chất hữu cơ (BOD, COD), các họp chất chứa Nitơ (NH3) và BOD/COD cao có thể xử lý bằng các công nghệ sinh học như: UASB, SBR.T.

Nước rác cũ (phát sinh từ các bãi chôn lấp sau thòi gian đi vào hoạt động) là nước rác đã phân hủy sâu có thành phần các họp chất hữu cơ (BOD, COD), đặc biệt là các họp chất chứa Nitơ (NH3 ) cao và BOD/COD rất thấp khó xử lý triệt để bằng các kỹ thuật sinh học.

Các hệ thống xử lý nước rác đều có một nhược điểm chung là chỉ phát huy hiệu quả trong từng giai đoạn vận hành của bãi chôn lấp. Các hệ thống áp dụng kỹ thuật sinh học ky khí, hiếu khí chỉ hoạt động tốt vói nước rác của các bãi chôn lấp mới, các hệ thống áp dụng kỹ thuật lọc màng, hóa học, hóa lý hầu hết chỉ được áp dụng để xử lý nước rác của các bãi chôn lấp lâu năm.

Màng chống thấm HDPE hiện đang là giải pháp tối ưu được sử dụng để phủ đóng bãi chôn lấp rác thải một cách hợp vệ sinh, nhằm giải quyết các vấn đề môi trường như ngăn nước mưa, thu khí ga, ngăn mùi, chống ô nhiễm.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fssl.latcdn.com%2Fimg%2FHk0VA2P3S-chong-tham-bai-thai-xi-bai-rac-hieu-qua.jpg&hash=62674c7e60405aad59e89e1172a6f5ba
Chống thấm bãi thải xỉ bãi rác hiệu quả
Bạt chống thấm dùng làm lớp lót dải dưới đáy các bãi chôn lấp chất thải rắn, có tác dụng ngăn không cho nước rác ngấm ra môi trường bên ngoài. Ngăn ngừa nhiễm bẩn và mầm bệnh, được sử dụng như một giải pháp mới để đóng phủ các bãi rác, bãi chôn lấp chất thải vệ sinh theo quy trình tiêu chuẩn môi trường nhằm tách nước mưa, ngăn chặn nước rỉ rác nhiễm bẩn, mùi ra môi trường xung quanh.

Bạt chống thấm dùng làm lớp lót chống thấm cho các nhà máy thải xỉ, hóa chất, phân bón có tác dụng ngăn không có các hóa chất độc hại khuếch tán và thẩm thấu làm ô nhiễm nguồn nước ngầm.
 
Top