Quy định trong nộp thuế điện tử mọi doanh nghiệp nên biết

taiphamduc

New member
#1
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Fnop-thue-dien-tu-co-bat-buoc-khong-2.jpg&hash=de8c091bbb4ea6ebf42bae08c30ff475

Tại sao có ý kiến cho rằng phải nộp thuế điện tử?

- Bổ sung Khoản 10 vào Điều 7 như sau:

“Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử”

Căn cứ vào Khoản 12 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định về người nộp thuế sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 48 như sau:

“Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh sử dụng các dịch vụ điện tử do cơ quan thuế cung cấp (đăng ký thuế, khai, nộp thuế, tra cứu và gửi thông tin về thuế), trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Bộ Tài chính”

Như vậy người nộp thuế buộc phải nộp thuế điện tử theo quy định của Pháp luật nếu đang kinh doanh tại địa bàn có đầy đủ cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin. Điều này đồng nghĩa với việc nếu doanh nghiệp của bạn đang ở các TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hoặc các thành phố lớn khác, các đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử đều sẽ buộc phải nộp thuế điện tử.

Trước thời điểm 1/11/2020 (theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP mọi doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử trước thời điểm này) vẫn còn rất nhiều các doanh nghiệp, đơn vị, hộ, cá nhân kinh doanh đang sử dụng hóa đơn giấy, chưa đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng vẫn có thể không thực hiện nộp thuế điện tử mà trực tiếp nộp thuế qua Ngân hàng thương mại nơi KBNN đã ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc nộp tại KBNN.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này
 
Top